Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Dátum, Link Település újságban írt neve Település jelenlegi neve Részlet a cikkből Tárgyszó Cikk helye
Zala-Somogyi Közlöny 1864.03.10. Galambok Galambok Galambokon, éjjel, Rechnitzer kereskedőt megtámadták a rablók, és agyonlőtték rablás-gyilkosság 8. oldal, 1. hasáb 1. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.04.20. Galambok Galambok Rögtönítéletileg végeztek ki két embert, rablás és gyilkosság miatt kivégzés 12. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1864.04.20. Galambok Galambok Kivégzés hatása kivégzés hatása 12. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1866.02.18. Galambok Galambok A szölöben egy árokban egy ember halva találtatott haláleset 2. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1866.05.10. Galambok Galambok Keserü lakodalom Keserű lakodalom 6. oldal, 3. hasáb Hírek rovat 4. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1866.09.01. Galambok Galambok Az esperes bort küldött a sebesültek számára adakozás 2. oldal, 3. hasáb Hírek rovat 11. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.03.07. Galambok Galambok Melynek addigelé 20 tagja van olvasóegylet alakult 2. oldal, 3. hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.03.21. Galambok Galambok Pénzes Ferencz négyéves gyermekét életveszélyesen megtiportatta gyerek gázolás 10. oldal, 4. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.05.09. Galambok Galambok Nyittatott meg olvaso egyletünk olvasóegylet alakult 6. oldal, 2. hasáb a zalai hírek rovatban az 3. bekezdes
Zala-Somogyi Közlöny 1868.09.12. Galambok Galambok Gyufával játszadozott s tüzet élesztett tűz gondatlanságból 8. oldal, 2. hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.09.26. Galambok Galambok 3 órakor egy ház meggyuladt tűz 16. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.10.12. Galambok Galambok A hírhedt rablófőnök Juhász Andris agyonveretett rabló gyilkosság 10. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1868.10.17. Galambok Galambok A tűz a vendéglő udvarán keletkezett tűz 12. oldal, 1. hasáb a Zala- megyei hírek rovatban az 1. hír
Zala-Somogyi Közlöny 1869.01.30. Galambok Galambok Községnek két bábája van ugyan nincs elég bába 21. oldal, 2. hasáb a Hírek rovatban a 3. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1869.04.10. Galambok Galambok Ismeretlen ok miatt felakasztotta magát öngyilkosság 7. oldal, 1. hasáb az utolsó elötti 2. bekezdés
Zala-Somogyi Közlöny 1871.07.29. Galambok Galambok A galamboki szedres-kert árverés utján eladatik szedres kert eladás 24. oldal, Hirdetés rovat 3. hasáb
Zalai Közlöny 1875.02.18. Galambok Galambok Argumentum a hullák elégetése mellett botrány a temetkezéseknél 19. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.02.21. Galambok Galambok 3 napig szülési fájdalmakban szenvedett egy nő, orvosi segély sikertelen volt, meghalt belehalt a szülésbe 23. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.05.27. Galambok Galambok Tüzfecskendő próbája, a járási szolgabiró úr jelenlétében tűzfecskendő próba 31. oldal, 1. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.10.15. Galambok Galambok A szőlőhegyen tüz ütött ki, két pincét hamvasztott el tűzeset 14. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.12.02. Galambok Galambok A korcsmában egy katona kötekedés közben leszuratott gyilkosság 3. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1875.12.26. Galambok Galambok Az iskolánál második tanterem épitése határoztatott tanterem építése 30. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.04.19. Galambok Galambok Két helyen egy-egy házat elhamvasztott villámcsapás 23. oldal, 1. hasáb alulról az 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1877.07.22. Galambok Galambok Fiatal ember perlekedés folytán. öngyilkosság 25. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1878.09.29. Galambok Galambok A szolgabiró fölhivására, értekezletet tartottak a szüret kezdetéről szüret időpontja 2. oldal, 4. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.05.29. Galambok Galambok Hegypásztor levelet vitt a plébánosnak, a rablóktól zsarolás 2. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1879.09.11. Galambok Galambok Egy pajta és takarmány égett tűzeset 3. oldal, 3. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1880.11.21. Galambok Galambok Pergler József galamboki lakos a maga és Teréz, Julianna és Dénes név magyarosítás 24. oldal, 4. hasáb az utolsó elötti bekezdés
Zalai Közlöny 1881.03.24. Galambok Galambok Márcz. 21 én uj postahivatal lépett életbe új postahivatal 27. oldal, 3.hasáb alulról az 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.08.11. Galambok Galambok Az első országos vásár, mely igen élénk volt országos vásár 11. oldal, 3. hasáb alulról a 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1881.08.25. Galambok Galambok Esti 9 órakor tűz ütött ki tűz 27. oldal, 3. hasáb alulról a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.04.23. Galambok Galambok A körjegyző betegsége miatt állásáról lemondott körjegyző lemondása 27. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1882.06.25. Galambok Galambok A körjegyzői üresedés betöltetett körjegyző választás 31. oldal, 3. hasáb „ A közönség köréből ” címmel
Zalai Közlöny 1882.07.27. Galambok Galambok A tüz gazdasági épületet, takarmánnyal elemésztette tűzeset 31. oldal, 4. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.04.01. Galambok Galambok A galamboki gyilkosság részletei A galamboki gyilkosság részletei 3. oldal, 3. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.04.22. Galambok Galambok Kisgyeremekek gyujtottak meg egy gabonakazalt tűzeset 26. oldal, 5. hasáb Hírek rovat 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1883.10.18. Galambok Galambok Egy gyujtógatót agyonverten találtak gyilkosság 17. oldal, 4. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.09.07. Galambok Galambok Vajas Agnes nevü 19 éves leány felakasztotta magát öngyilkosság 7. oldal, 3. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1884.11.16. Galambok Galambok Tóth György János nevű 11 éves gyermek a legelőről hazamenő lovak egyikét meghalt egy kisfiú 18. oldal, 3. hasáb a Hírek rovatban a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1885.03.07. Galambok Galambok Tűz volt Galambokon febr. 25-én este, 10 óra tájban tűz 3. oldal, 2. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1887.05.28. Galambok Galambok A plébános ökrét éjjel elhajtották lopás 17. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1888.12.22. Galambok Galambok Egy hagymázban szenvedő öreg asszony egy konyhakést oly erővel szurt a szívébe öngyilkosság 14. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1889.09.07. Galambok Galambok Rablógyilkosság történt szept. 2-án este felé Galambok mellett rablógyilkosság 2. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.11.01. Galambok Galambok Egész utczasor égett el tűzeset 3. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1890.11.08. Galambok Galambok A tűz folytán 20 család lett hajléktalanná tűzeset 7. oldal, 4. hasáb Megyei rövid hírek 3. hír
Zalai Közlöny 1891.05.30. Galambok Galambok Az uj temetöbe a sirásók régiségekre bukkantak régiségek a temetőben 25. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.06.06. Galambok Galambok Még egyszer a temetöben megtalált leletről temetői leletek 5. oldal, 5. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.09.26. Galambok Galambok Egy férfit a sógorasszonya veszélyesen megszúrta veszélyes szúrás 20. oldal, 1. hasáb Megyei rövid hírek 2. hír
Zalai Közlöny 1891.11.21. Galambok Galambok Száz éves jubileum Galambokon 100 éves jubileum 10. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1891.12.05. Galambok Galambok Történelmi adatok Galambok száz éves fennállásának évfordulójára történelmi adatok 2. oldal, 3. hasáb
Zalai Közlöny 1892.03.05. Galambok Galambok Fejgyujtották-eddig ismeretlen tettes vagy tettesek- az egyház tulajdonát képező összes gazdasági épületeket tűz 2. oldal, 5. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1893.04.01. Galambok Galambok Galambokon a tűzoltó 52 működő taggal megalakult tűzoltó egylet alakult 2. oldal, 3. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1893.07.01. Galambok Galambok Tóth Kincses Juli özv. Szentmártoni Mihályné jómódu galamboki özvegy asszony szomszédja kútjába ugrott öngyilkosság 3. oldal, 4. hasáb alulról az 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.02.03. Galambok Galambok A tüzoltó tánczvigalom alkalmával pénz felajánlások történtek felajánlások 2. oldal, 5. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.06.02. Galambok Galambok Önk.tüzoltó-testület tavaszi mulatságot tart mulatság 3. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.06.09. Galambok Galambok Önk.tüzoltó-testület tavaszi mulatsága rendben zajlott mulatság 7. oldal, 2. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.06.30. Galambok Galambok Egy lakós az itteni üzletben vásárolt, a kereskedő 10 forinttal többet adott vissza, legközelebb ezt a kereskedőnek visszaadta becsületesség 22. oldal, 4. hasáb 1. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.06.30. Galambok Galambok A szölöhegyen phylloxera jelenléte constatáltatván szőlőbetegség 22. oldal, 5. hasáb 8. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.07.14. Galambok Galambok Nyári mulatságot tartott az önk. tüzoltó-egylet mulatság 11. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.10.27. Galambok Galambok A plébánost bizta meg a földmivelésügyi miniszter a gazdasági tudósitói tiszttel megbízás 14. oldal, 2. hasáb 6. bekezdés
Zalai Közlöny 1894.12.01. Galambok Galambok Az utczák kivilágitását 4 lámpával oldották meg utcai világítás 2. oldal, 4. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.02.23. Galambok Galambok tüzoltó-egyesület évi jelentése éves beszámoló 15. oldal, 1. hasáb
Zalai Közlöny 1895.02.23. Galambok Galambok Az önk.tüzoltó egyesület zártkörü tánczvigalmat rendez táncmulatság 16. oldal, 4. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.06.01. Galambok Galambok önk.tüzoltó-testület tavaszi mulatságot rendez táncmulatság 3. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.06.22. Galambok Galambok 15 éves gulyásbojtár belefulladt a berektóba haláleset 16. oldal, 5. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.07.13. Galambok Galambok Könyöradomány adományozás 6. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.09.28. Galambok Galambok A kiskomáromi plébánia adományoztatott a galamboki plébánosnak adományozás 12. oldal, 2. hasáb 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1895.11.16. Galambok Galambok Ref.püspök elhunyta alkalmából gyászisteni tisztelet tartatott gyászisten tisztelet 10. oldal, 2. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.01.25. Galambok Galambok Galambok története Galambok története 1. oldal, 3. hasáb Csarnok rovat
Zalai Közlöny 1896.02.01. Galambok Galambok Galambok története Galambok története 2. oldal, 1. hasáb közepe
Zalai Közlöny 1896.02.08. Galambok Galambok Tüzoltó egyesület tánczmulatsága táncmulatság 10. oldal, 1. hasáb 5. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.04.11. Galambok Galambok Az önkéntes tüzoltó egyesület müködéséről jelentés előterjesztése tűzoltó egyesület előterjesztése 7. oldal, 2. hasáb közepe
Zalai Közlöny 1896.04.11. Galambok Galambok Válasz, Galambok történetéről cimű rovathoz Galambok története 7. oldal, 3. hasáb alul: „Válasz" címmel
Zalai Közlöny 1896.05.23. Galambok Galambok Tüzoltó-egyesület pünkösdi mulatsága mulatság 16. oldal, 1. hasáb Hírek rovat 7. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.05.30. Galambok Galambok Tüzoltó majális majális 22. oldal, 1. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1896.06.06. Galambok Galambok Galambok és vidéke Komárváros, mint várhely, megvitatása 1. oldal, 4. hasáb közepe „Galambok és vidéke” címmel
Zalai Közlöny 1897.02.20. Galambok Galambok A galamoki önk. tüzoltó-egyesület saját alapja javára táncmulatság 11. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.05.29. Galambok Galambok Áldozócsütörtökön volt Galambokon a bucsu bucsu 24. oldal, 3. hasáb a Hírek rovatban a 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1897.06.19. Galambok Galambok Igen sikerült majálist tartott junius 3-án a galamboki önk. tüzoltó egyesület a szilasi erdőben majális 13. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1898.02.12. Galambok Galambok A galamboki önkéntes tüzoltóegyesület f. évi február hó 6-án, saját javára, a galamboki nagyvendéglőben bál 7. oldal, 2. hasáb az utolsó bekezdés
Zalai Közlöny 1898.09.24. Galambok Galambok A Kath. templomban tartott requiemen kivül az ev. ref. templomban is megható gyászistentisztelet volt gyászmise 16. oldal, 3. hasáb 2. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.03.03 Galambok Galambok Szőlészeti előadások előadások 2. oldal, 4. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.03.03 Galambok Galambok A tüzoltó egyesület megtartotta az éves rendes közgyülését közgyűlés 2. oldal, 4. hasáb 4. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.06.02 Galambok Galambok Tüz volt az Öreghegyen tűzeset 3. oldal, 1. hasáb 3. bekezdés
Zalai Közlöny 1900.06.09 Galambok Galambok Az önkéntes tüzoltó egyesület megtartotta tavaszi mulatságát táncmulatság 9. oldal, 2. hasáb 4. bekezdés