Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
70.27 KB
2008-06-12 13:59:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
380
1398
Zalai Közlöny 1896. április 25. 17. szám 1. oldal - Válasz

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap


A következő szöveg a cikkből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Válasz.
Kis Komárom ét vldek6 történetébóli
Irta: C31RE ISTYiN n.-bajoipl lelkéii.
(Folyta! á?.)
Ez a mit irtunk, a várbeli ecclára tartozott, de a váronban is (mostan Komárráros) ?oit ecclesis. Ennek ptpja. 1666. Nagymartom Balázs, 1665. Tatai János, 1661. Lévai Mártsa.
Somogyi régi Ekklesiák a kiskomáromi Mltriknlából.
Kis Falud 1655. padlásdesziát adott a kiskomáromi iskola építéséhez.
Gige 1655. gerendákat, 1660. a harangokra 1 frt 91 dénárt adott
Déd 1659. Prédikátor Vátii István, 1663. Szentlőrinci Líszló. (Ez is adakozott.)
Inke, Pred. 1644. Sellyéi András az előtt 1634. galambokl prédikátor, onnan idehozatott.
Deots, Véae, Görgeteg, Lábad. Korpád, Szabás, Aszaló. (Mind adakozásaik miatt 1655. építésre emlittetnek.)
Somodor 165 L pred. Komáromi János, megh. 166*. máj. 28r
Segesd, Ciokna 1661. pred. Bokor
I»«á8f~fet«sége re!t Bíhtssi Erzsétrer.
Zibar. 1654. pred. Galgóczi Jánoa
Míut Szabásra. — 1660. pred. Bódi
Ijtván.
Szenna, Kiáa38zoné\\ Here, (most Mérő) Galambok. Egv 1720. tett inqui-sisio Bzerint, mely a Stettner famíliánál van, Galambokon 1670. esztendőben, mire a fateusek emlékeztek, volt prédikátorház é8 egy tából cjinál: orsto-rium és bogy ezt a parochiálig házat s knrucz világban égették el. A. komár-városiak is ezekkel tartottak együtt papit, miután 1692-ben az oda való parochiális házat a károli (talán karosi ?) plébános elfoglalta.
Lajstroma a somogyi Eccláktak, melyek a kiskomáromi Scbolának épületére fa éi téglabeli segítséget adtak 1655-ben és 1660 ban.
Martzali 1658. körül, papja Szigethi István.
Galambok, 1634. Sellyéi Aodráü, 1656, Lévai Márton, lett kiskomáromi pap, helyébe ment Tatai János 1660.
Csurgó, 1657. pap őri Jakab, 1660. fennállott ez eccta, rektora ekkor Szo-kdlai Dániel.
Sz. Benedek, Paccza Szomajom, Váídá. Egres 1660. prédikátora Marton-Visár-helyi György, Hetes, Caokona, Újlak, 1660. Kie-iliklós, Visonta,Eec2e (Récse). Po:f5:di Kutas, Kin Bajom 1660, pap Rimaszombati I-ítván, Cjököiy 1645. pap Bétlyei ÍUván, 1704. Körmendi Mihály. Vid. 1663. pap BOi Péter. 1644. Her-czeg Benedek, 1646. Szsthmári János. 1654. Demeter Pál Jádról hozatott ide, a hol 1641. köral pap volt. Merke. — Nagy-Bajom, 1064. pap Tatai János. Jád. 1641. pap Demeter Péler. Mere-üjlak (ma Kaposujlak.) Szenta 1660. .pip Kisvárdai Jáno3, Bolhás 1360. pap Herczegd7ő lőai Jánoa, Tapaoa, 1C60. pap Zvonarios Mihály, Szakácsi, Tere-bezd, BQköaye 1660 pred. Váczi Mir-ton, 1662. Samiracus János, a ki azon 25 krekomáromi katonának eltemeté-sére, kik szept. 22 én a kanizsai törökök ált»l megölettek, behivatván, azokat Kis-KomárombanSfpapolt*. Jtrein.IV. 6. 7.8.
(Folytatása következik.