Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
51.21 KB
2008-06-12 13:56:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
371
1365
Zalai Közlöny 1896. április 18. 16. szám 1-2. oldal - Válasz

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap


A következő szöveg a cikkből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Válasz.
Kis-Komarom és vidéke történetéből\'
IrU : CSIEE 1ST7ÁX o.-bíjoni lelfcéf.t (Folytatás.)
6. Briccius Dániel 1639. d. 1. Juli lett pappá. A felesége tolt Pálfi Anna, a ki felett prédikált Laskói Sásdor Sapieot IV. 7—15 A 164*. d. 14. Nov. Matr. pag. 65. Meghizasodott 1645. ápr. 20 ín elvétén Szeotgyörgyi Miklós Deák özvegyét, Somo?yi Örzsikét. Co-puiálu Bélyei Tarnál ciökli prédikátor pag 171. Meghalt 1655.
7. Rálkajr György 1655. Aug. 20. tétetett kiskomáromi pappá, de ő oct. 9 éá meat oda, a miből az Játszik, hogy a papság őszszel változott. 1658. már hogy senior volt, onnan lehet kihozni, mert a superint. gyűlésen ezen kötelességből megjelent.iíart pag. 123. 128. 1664. juc. 14 éig mikor a török Kis-Komáromot elpusztította, ö volt itt p&p, pae 149 \' .
Patronooi voltak, a feljebb mondottakon kivGI: Loráatg Zsuzsásna, a ki 320 tallért adott az eccláoak. Simon Pál odavaló Vajda, aki az odavaló oskolára és harangokra 1656. és 1647. sokat adott
Oákoiája a kiskomáromi ecclának a várban má3 volt, más a városban. A várbeli oskolák mesterei ezek: ".S3S. éa az előtt Szenczi Aodrás. de ezt részegségéért elküldötte Pál6 pispök. 16S4. 15-ik jol. a komáromi oskolából bozta Páln Gocdáo István tatai születésű, tatai ifjat 1636. aug 24/Nagy Gáspár fogadtaiott meg oskolamesternek. 1644. Lévai Márton, 1647. IlléJalvi Istvát, 1650. . Füsi István, 1654-ben balt meg Miskolczi latnán, 1655. Sa-lánki István, 1657. Sallai Balázs, 1660. Fösi István, 1663. Igmándy Sámuel.
A városi oskola rectorai : 1657. Szakál-lasi Geigely, 1660. Révkomiromi Gergely, 1663. SzöUősi Gispir, 1656. építtetett újra az oskola Rátkai prédikátor és Salánki rektorsága alatt, melyre a helybeliek de a somogyi ecclák is sok segedelemmel voltak.
Papfízetés 1650. <l. 28. Nov. - megia. vittatolt (p. 143.) , A kiskomáromi\'Helv-cODf. levő Eccí. végeztük egy akarattal, hogy az Ütvösiek adójából rendeltünk prédikátor uramnak 20 köböl búzát, 16 szekér fát. É-j az osk\'^amestemek 5 köböl búzát és 4 szekér tár.
A kiskomáromi egyház jószágai voltak : l. Eötres, 2. Asialó, 5 ház jobbágy. 3. Illés puszta, 4 Ivánfalu.
E\'vették a templomot éi parochját s mindezen jószágot, de ast 1647. visszaadták.
(Folytatása következik.