Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.03 MB
2008-05-14 09:14:45
 Galambok - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 028-029old.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
397
1669
Rövid leírás | Teljes leírás (10.89 KB)

Galambok - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 028-029old

A részlet szövege:

GALAMBOK

6374
R. k. templom (Urunk mennybemenetele)
Ady Endre u.
hrsz.: 613
késő barokk
1802
A település főutcája mentén, kis emelkedőn, szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, K-i homlokzati tornyos templom, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély É-i oldalához csatlakozó sekrestyével. A K-i homlokzat tengelyében vízszintes záródású, kőkeretes, füzérdíszes kapu, a két szélső tengelyben félköríves záródású, vállkővel és zárókővel tagolt szalagkeretes, üres szoborfülkék. A főpárkány fölötti oromzat szélein meanderdísz, rajta két kőváza. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, fiókos dongaboltozatú sekrestye, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: a diadalíven és a szentélyben oltár-architektúra, 1801 (ifj. Dorffmaister István). Berendezés: oltár, vörös márvány ambó, 20. század, oltárkép, 1801 (ifj. Dorffmaister István), restaurálva, 1975; szószék, 19. század eleje, padok, 18. század vége; tabernákulum, 19. század közepe; keresztelőkút, 20. század. Orgona: 1898 (Országh Sándor). Épült 1801–1802-ben. A templomkertben: a templom D-i homlokzata előtt kőkereszt (trsz. 6376); első világháborús emlékmű, 1920-as évek.
BK

Kőkereszt 6376
Ady Endre u.
hrsz.: 613
klasszicista
1847
Az r. k. templom (trsz. 6374) D-i homlokzata előtt álló kőkereszt. A talapzat körül áttört kőkerítés, lábazattal, párkánnyal. Lábazattal és párkánnyal tagolt, kváderezett talapzaton emelkedő feszület, szárai karéjos végződésűek. A kereszten kőkorpusz, a kereszt tövében Mária és Mária-Magdolna alakja. Mindkettő kontraposztban, dúsan redőzött ruhában, összekulcsolt kézzel. Felirata szerint 1847-ben emelték a galamboki hívek.
BK

6375
R. k. plébániaház 6375
Ady Endre u. 1.
hrsz.: 566/6
késő barokk
19. század eleje
Enyhén emelkedő terepen, az r. k. templomtól (trsz. 6374) É-ra álló, L alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. Az L rövidebbik szárnya az utcavonallal párhuzamos. Az udvari szárny homlokzatát hat, beüvegezett, kosáríves nyílás tagolja, a negyedik és az ötödik között van a vízszintes záródású ajtó, melyhez előtetővel ellátott terasz kapcsolódik. Ny-i végéhez toldalék épült. Az utcai szárny egytraktusos, az udvari szárny egytraktusos, oldalfolyosós elrendezésű. Az udvari szárny helyiségei fiókos dongaboltozatúak, a többi síkmennyezetes. Nyílászárók: 19. század vége – 20. század eleje. A 19. század elején épült plébániaházat a 19. század végén – 20. század elején historizáló stílusban átépítették. 1983–1984-ben felújítva.
BK

Lakóház és gazdasági épület
Somogyi Béla u. 12.
hrsz.: 420

(Tájház) 8752
A település főutcája mentén, enyhén emelkedő terepen, az utcavonaltól beljebb, azzal párhuzamos hossztengellyel épült, szabadon álló, deszkakerítéssel körbevett lakóház és gazdasági épület. Gerendavázon álló, téglalap alaprajzú, földszintes épületek kontyolt nyeregtetővel, zsúpfedéssel. A lakóház sárfalú, lopott tornácos, háromosztatú elrendezésű: szoba, konyha, kamra. A gerendafödémes, deszkaborítású helyiségek a tornácról nyílnak. A konyhában kemence. A gazdasági épület ól része deszkafalú. A nyitott fedélszékes gazdasági épület szintén háromosztatú: istálló, szín, ól. Az istállóban fából készült jászol. Épült 1840-ben, felújítva 1997-ben. Népi műemlék.
BK

Ref. templom 6377
Somogyi Béla u. 16.
hrsz.: 418/11
késő barokk
18. század vége Magaslaton, szabadon álló, egyhajós, poligonális záródású templom, K-i homlokzata előtt toronnyal, a záródás felett kontyolt nyeregtetővel. D-i oldalához a bejárat előtt, négyzetes alaprajzú, három oldalán kosáríves záródású nyílásokkal megnyitott, kontytetős előcsarnok c...